11 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại Captiva

­
 • địa điểm
 • Bán kính
 • Bản đồ
­
 


 
Hiển thị 1 đến 10 của 11 kết quả
­
Nhà ở một gia đình vì Bán tại CAPTIVA 16660 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
1 của 17
 • $14,850,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 14,414 Bộ vg.
 • $1,030 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyMichael Lawler
Điện Thoại: ­+1 239.261.3939­
E-Mail cho tôi  
­
 
Đất đai vì Bán tại Access Undetermined Captiva Dr , Captiva, FL 33924 Access Undetermined Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
1 của 23
 • $9,900,000 
 • Đất đai
Premier Sotheby's International RealtyStephanie Bissett
Điện Thoại: ­+1 239.292.3707­
Điện Thoại: ­+1 239.395.5847­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại CAPTIVA 16151 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
1 của 24
 • $9,900,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1,648 Bộ vg.
 • $6,007 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyStephanie Bissett
Điện Thoại: ­+1 239.292.3707­
Điện Thoại: ­+1 239.395.5847­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 16560/562 Captiva Dr , Captiva, FL 33924 16560/562 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
1 của 25
 • $7,000,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 5,403 Bộ vg.
 • $1,296 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyStephanie Bissett
Điện Thoại: ­+1 239.292.3707­
Điện Thoại: ­+1 239.395.5847­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 15172/174 Wiles Drive, Captiva, FL 33924 15172/174 Wiles Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
1 của 18
 • $7,000,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,711 Bộ vg.
 • $1,886 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyJane Reader Weaver
Điện Thoại: ­+1 239.850.9555­
Điện Thoại: ­+1 239.472.2735­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại Captiva 16910 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
1 của 31
 • $4,720,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 4,759 Bộ vg.
 • $992 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyJane Reader Weaver
Điện Thoại: ­+1 239.850.9555­
Điện Thoại: ­+1 239.472.2735­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại CAPTIVA 11530 Paige Ct, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
1 của 30
 • $3,790,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 4,385 Bộ vg.
 • $864 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyStephanie Bissett
Điện Thoại: ­+1 239.292.3707­
Điện Thoại: ­+1 239.395.5847­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 16861 Captiva Dr, Captiva, FL 33924 16861 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
1 của 20
 • $1,990,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 5,000 Bộ vg.
 • $398 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyWil Rivait - Manager
Điện Thoại: ­+1 239.464.8108­
Điện Thoại: ­+1 239.472.2735­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại CAPTIVA 11514 Wightman Ln, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
1 của 20
 • $1,985,589 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 3,374 Bộ vg.
 • $588 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyJim Branyon
Điện Thoại: ­+1 239.565.3233­
Điện Thoại: ­+1 239.395.5847­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà phố vì Bán tại 15221 Captiva Dr , Captiva, FL 33924 15221 Captiva Dr 1B, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
1 của 37
 • $1,350,000 
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1,285 Bộ vg.
 • $1,051 / Bộ vg.
 • Nhà phố
Premier Sotheby's International RealtyCraig Wolf
Điện Thoại: ­+1 239.850.3172­
Điện Thoại: ­+1 239.472.2735­
E-Mail cho tôi  
­
 
­
The Sotheby's International Realty network has complete luxury home listings for Captiva. We have 11 property listings in Captiva, and 16,514 listings in all of Florida. Use the Refine Search button above to narrow your search for luxury homes for sale in Captiva. If you see a home listing you like, click the photo to view details, or click the agent's name to request more information.
­

Tìm Kiếm Theo

­

­

 
­

 
­
­
­