11 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại Captiva

­
 • địa điểm
 • Bán kính
 • Bản đồ
­
 


 
Hiển thị 1 đến 10 của 11 kết quả
­

16660 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at CAPTIVA 16660 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 17
 • $14,850,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 14,414 Bộ vg.
 • $1,030 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyMichael Lawler
Điện Thoại: ­+1 239.261.3939­
E-Mail cho tôi  
­
 

16151 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at captiva 16151 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $9,900,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1,648 Bộ vg.
 • $6,007 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyStephanie Bissett
Điện Thoại: ­+1 239.292.3707­
Điện Thoại: ­+1 239.395.5847­
E-Mail cho tôi  
­
 
Đất đai for ban-hang at Access Undetermined Captiva Dr , Captiva, FL 33924 Access Undetermined Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $9,900,000 USD
 • Đất đai
Premier Sotheby's International RealtyStephanie Bissett
Điện Thoại: ­+1 239.292.3707­
Điện Thoại: ­+1 239.395.5847­
E-Mail cho tôi  
­
 

16428 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at CAPTIVA 16428 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 32
 • Giá Theo Yêu Cầu
 • 6 Phòng Ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 10,356 Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyWil Rivait - Manager
Điện Thoại: ­+1 239.464.8108­
Điện Thoại: ­+1 239.472.2735­
E-Mail cho tôi  
­
 

15172/174 Wiles Dr W, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
Nhà chung cư for ban-hang at 15172/174 Wiles Dr W, Captiva, FL 33924 15172/174 Wiles Dr W, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 18
 • $7,000,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,711 Bộ vg.
 • $1,886 / Bộ vg.
 • Nhà chung cư
Premier Sotheby's International RealtyJane Reader Weaver
Điện Thoại: ­+1 239.850.9555­
Điện Thoại: ­+1 239.472.2735­
E-Mail cho tôi  
­
 

16910 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Captiva 16910 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 31
 • $4,720,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 4,759 Bộ vg.
 • $992 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyJane Reader Weaver
Điện Thoại: ­+1 239.850.9555­
Điện Thoại: ­+1 239.472.2735­
E-Mail cho tôi  
­
 

11530 Paige Ct, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at captiva 11530 Paige Ct, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 30
 • $4,000,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 4,385 Bộ vg.
 • $912 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyStephanie Bissett
Điện Thoại: ­+1 239.292.3707­
Điện Thoại: ­+1 239.395.5847­
E-Mail cho tôi  
­
 

16183 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at CAPTIVA 16183 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $3,985,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,743 Bộ vg.
 • $1,065 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyJim Branyon
Điện Thoại: ­+1 239.565.3233­
Điện Thoại: ­+1 239.395.5847­
E-Mail cho tôi  
­
 

11514 Wightman Ln, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Captiva 11514 Wightman Ln, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 45
 • $1,985,589 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 3,374 Bộ vg.
 • $588 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyJim Branyon
Điện Thoại: ­+1 239.565.3233­
Điện Thoại: ­+1 239.395.5847­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình for ban-hang at 8 CABBAGE KY Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $1,275,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 2,996 Bộ vg.
 • $426 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: A4109981
Premier Sotheby's International Realty
Điện Thoại: ­+1 877.425.6001­
E-Mail cho tôi  
­
 
­
The Sotheby's International Realty network has complete luxury home listings for Captiva. We have 11 property listings in Captiva, and 16,053 listings in all of Florida. Use the Refine Search button above to narrow your search for luxury homes for sale in Captiva. If you see a home listing you like, click the photo to view details, or click the agent's name to request more information.
Use the Refine Search button above to narrow your search for luxury homes for sale in Captiva. If you see a home listing you like, click the photo to view details, or click the agent’s name to request more information.
­

Tìm Kiếm Theo

­


 
­

 
­
­
­