122 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại Osprey

­
 • địa điểm
 • Bán kính
 • Bản đồ
­
 


 
Hiển thị 1 đến 10 của 122 kết quả
­
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 1160 NORTH CASEY KEY ROAD Osprey, Florida 34229 Hoa Kỳ
 
    1 của 20
 • $14,985,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 10,125 Bộ vg.
 • $1,480 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: A3988189
Premier Sotheby's International Realty
Điện Thoại: ­+1 877.425.6001­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 230 N CASEY KEY Road Osprey, Florida 34229 Hoa Kỳ
 
    1 của 20
 • $14,750,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 5,009 Bộ vg.
 • $2,945 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: N5903161
Premier Sotheby's International Realty
Điện Thoại: ­+1 877.425.6001­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 728 N CASEY KEY Road Osprey, Florida 34229 Hoa Kỳ
 
    1 của 6
 • $9,195,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 7,744 Bộ vg.
 • $1,187 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: A4127886
Premier Sotheby's International Realty
Điện Thoại: ­+1 877.425.6001­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 332 N CASEY KEY Road Osprey, Florida 34229 Hoa Kỳ
 
    1 của 10
 • $8,000,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 6,959 Bộ vg.
 • $1,150 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: A4126866
Premier Sotheby's International Realty
Điện Thoại: ­+1 877.425.6001­
E-Mail cho tôi  
­
 
Đất đai vì Bán tại 482 BLACKBURN POINT Road Osprey, Florida 34229 Hoa Kỳ
 
    1 của 2
 • $6,900,000 
 • Đất đai
 • MLS ID: C7208052
Premier Sotheby's International Realty
Điện Thoại: ­+1 877.425.6001­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 1044 N CASEY KEY Road Osprey, Florida 34229 Hoa Kỳ
 
    1 của 20
 • $5,400,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 6,829 Bộ vg.
 • $791 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: A4121124
Premier Sotheby's International Realty
Điện Thoại: ­+1 877.425.6001­
E-Mail cho tôi  
­
 
Đất đai vì Bán tại 332 N CASEY KEY Road Osprey, Florida 34229 Hoa Kỳ
 
    1 của 20
 • $4,500,000 
 • Đất đai
 • MLS ID: A4118964
Premier Sotheby's International Realty
Điện Thoại: ­+1 877.425.6001­
E-Mail cho tôi  
­
 
Đất đai vì Bán tại 608 N CASEY KEY Road Osprey, Florida 34229 Hoa Kỳ
 
    1 của 10
 • $4,400,000 
 • Đất đai
 • MLS ID: A4127758
Premier Sotheby's International Realty
Điện Thoại: ­+1 877.425.6001­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 1224 N CASEY KEY Road Osprey, Florida 34229 Hoa Kỳ
 
    1 của 7
 • $4,300,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 3,427 Bộ vg.
 • $1,255 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: U7612493
Premier Sotheby's International Realty
Điện Thoại: ­+1 877.425.6001­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 32 BLAKE WAY Osprey, Florida 34229 Hoa Kỳ
 
    1 của 20
 • $2,995,000 
 • 8 Phòng Ngủ
 • 10 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 13,100 Bộ vg.
 • $229 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: A3995879
Premier Sotheby's International Realty
Điện Thoại: ­+1 877.425.6001­
E-Mail cho tôi  
­
 
­
The Sotheby's International Realty network has complete luxury home listings for Osprey and nearby areas, including Nokomis. We have 123 property listings in Osprey, and 18,707 listings in all of Florida. Use the Refine Search button above to narrow your search for luxury homes for sale in Osprey. If you see a home listing you like, click the photo to view details, or click the agent's name to request more information.
Use the Refine Search button above to narrow your search for luxury homes for sale in Osprey. If you see a home listing you like, click the photo to view details, or click the agent’s name to request more information.
­

Tìm Kiếm Theo

­

­

 
­

 
­
­
­