19 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại Captiva

­
 


 
Hiển thị 1 đến 10 của 19 kết quả
­

16660 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at CAPTIVA 16660 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 17
 • $14,850,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 14,414 Bộ vg.
 • $1,030 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyMichael Lawler
Điện Thoại: ­+1 239.261.3939­
E-Mail cho tôi  
­
 
Đất đai for sales at Access Undetermined Captiva Dr , Captiva, FL 33924 Access Undetermined Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $10,800,000 USD
 • Đất đai
Premier Sotheby's International RealtyStephanie Bissett
Điện Thoại: ­+1 239.292.3707­
Điện Thoại: ­+1 239.472.2735­
E-Mail cho tôi  
­
 

16151 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at captiva 16151 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $10,800,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1,648 Bộ vg.
 • $6,553 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyStephanie Bissett
Điện Thoại: ­+1 239.292.3707­
Điện Thoại: ­+1 239.472.2735­
E-Mail cho tôi  
­
 

16428 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Captiva 16428 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 32
 • $9,500,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 10,356 Bộ vg.
 • $917 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyJane Reader Weaver
Điện Thoại: ­+1 239.850.9555­
Điện Thoại: ­+1 239.472.2735­
E-Mail cho tôi  
­
 

16910 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Captiva 16910 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 31
 • $4,735,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 4,759 Bộ vg.
 • $995 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyJane Reader Weaver
Điện Thoại: ­+1 239.850.9555­
Điện Thoại: ­+1 239.472.2735­
E-Mail cho tôi  
­
 

11530 Paige Ct, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at captiva 11530 Paige Ct, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 30
 • $4,100,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 4,385 Bộ vg.
 • $935 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyStephanie Bissett
Điện Thoại: ­+1 239.292.3707­
Điện Thoại: ­+1 239.472.2735­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 304 USEPPA ISLAND Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $3,000,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 3,280 Bộ vg.
 • $915 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: A3978924
Premier Sotheby's International Realty
Điện Thoại: ­+1 877.425.6001­
E-Mail cho tôi  
­
 

16585 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Captiva 16585 Captiva Dr, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 27
 • $2,799,585 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 4,628 Bộ vg.
 • $605 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyJim Branyon
Điện Thoại: ­+1 239.565.3233­
Điện Thoại: ­+1 239.395.5847­
E-Mail cho tôi  
­
 

11514 Wightman Ln, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Captiva 11514 Wightman Ln, Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 45
 • $1,985,589 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 3,374 Bộ vg.
 • $588 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyJim Branyon
Điện Thoại: ­+1 239.565.3233­
Điện Thoại: ­+1 239.395.5847­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 144 USEPPA ISLAND Captiva, Florida 33924 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $1,975,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,249 Bộ vg.
 • $608 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: C7051202
Premier Sotheby's International Realty
Điện Thoại: ­+1 877.425.6001­
E-Mail cho tôi  
­
 
­
The Sotheby's International Realty network has complete luxury home listings for Captiva. We have 19 property listings in Captiva, and 16,685 listings in all of Florida. Use the Refine Search button above to narrow your search for luxury homes for sale in Captiva. If you see a home listing you like, click the photo to view details, or click the agent's name to request more information.
Use the Refine Search button above to narrow your search for luxury homes for sale in Captiva. If you see a home listing you like, click the photo to view details, or click the agent’s name to request more information.
­

Tìm Kiếm Theo

­


 
­

 
­
­
­