898 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại Sarasota

­
 


 
Hiển thị 1 đến 10 của 898 kết quả
­

SAPPHIRE SHORES

374 S Shore Dr, Sarasota, Florida 34234 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at SAPPHIRE SHORES 374 S Shore Dr, Sarasota, Florida 34234 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 41
 • $12,500,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • 10,883 Bộ vg.
 • $1,149 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyJoel Schemmel
Điện Thoại: ­+1 941.587.4894­
Điện Thoại: ­+1 941.364.4000­
 
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 7858 SANDERLING Road Sarasota, Florida 34242 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 15
 • $10,900,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 6,312 Bộ vg.
 • $1,727 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: A3957336
Premier Sotheby's International Realty
Điện Thoại: ­+1 877.425.6001­
 
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 3315 BAY SHORE Road Sarasota, Florida 34234 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $9,990,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 10,871 Bộ vg.
 • $919 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: A3973036
Premier Sotheby's International Realty
Điện Thoại: ­+1 877.425.6001­
 
­
 

INDIAN BEACH

916 Indian Beach Dr, Sarasota, Florida 34234 Hoa Kỳ
Đất đai for sales at INDIAN BEACH 916 Indian Beach Dr, Sarasota, Florida 34234 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $9,975,000 USD
 • Đất đai
Premier Sotheby's International RealtyJoel Schemmel
Điện Thoại: ­+1 941.587.4894­
Điện Thoại: ­+1 941.364.4000­
 
­
 

INDIAN BEACH

916 Indian Beach Dr, Sarasota, Florida 34234 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at INDIAN BEACH 916 Indian Beach Dr, Sarasota, Florida 34234 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $9,975,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 5,131 Bộ vg.
 • $1,944 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyJoel Schemmel
Điện Thoại: ­+1 941.587.4894­
Điện Thoại: ­+1 941.364.4000­
 
­
 

MCCLELLAN PARK

1510 Hyde Park St, Sarasota, Florida 34239 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at MCCLELLAN PARK 1510 Hyde Park St, Sarasota, Florida 34239 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $8,995,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 5,585 Bộ vg.
 • $1,611 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyJoel Schemmel
Điện Thoại: ­+1 941.587.4894­
Điện Thoại: ­+1 941.364.4000­
 
­
 

SIESTA KEY

4011 Shell Rd, Sarasota, Florida 34242 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at SIESTA KEY 4011 Shell Rd, Sarasota, Florida 34242 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $8,990,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 4 Phòng Vệ Sinh
 • 9,202 Bộ vg.
 • $977 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Premier Sotheby's International RealtyJoel Schemmel
Điện Thoại: ­+1 941.587.4894­
Điện Thoại: ­+1 941.364.4000­
 
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 8501 MIDNIGHT PASS Road Sarasota, Florida 34242 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $8,900,000 USD
 • 11 Phòng Ngủ
 • 9 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 10,582 Bộ vg.
 • $841 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: A3971591
Premier Sotheby's International Realty
Điện Thoại: ­+1 877.425.6001­
 
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 1415 WESTWAY Drive Sarasota, Florida 34236 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $8,500,000 USD
 • 11 Phòng Ngủ
 • 11 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 11,642 Bộ vg.
 • $730 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: A3988041
Premier Sotheby's International Realty
Điện Thoại: ­+1 877.425.6001­
 
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 859 SIESTA KEY Circle Sarasota, Florida 34242 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 12
 • $8,250,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 7,816 Bộ vg.
 • $1,056 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: A3979260
Premier Sotheby's International Realty
Điện Thoại: ­+1 877.425.6001­
 
­
 
The Sotheby's International Realty network has complete luxury home listings for Sarasota. We have 898 property listings in Sarasota, and 14,478 listings in all of Florida. Use the Refine Search button above to narrow your search for luxury homes for sale in Sarasota. If you see a home listing you like, click the photo to view details, or click the agent's name to request more information.
Use the Refine Search button above to narrow your search for luxury homes for sale in Sarasota. If you see a home listing you like, click the photo to view details, or click the agent’s name to request more information.
­

Tìm Kiếm Theo

­


 
­

 
­
­
­